. . .

Buku

Buku: Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency

Penulis: Dimaz Ankaa Wijaya

Penerbit: Puspantara

Format: e-Book

Buku: Bitcoin Tingkat Lanjut

Penulis: Dimaz Ankaa Wijaya

Penerbit: Puspantara

Format: e-Book

Buku: Blockchain Dari Bitcoin untuk Dunia

Penulis: Dimaz Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan

Penerbit: Jasakom

Format: cetak

Buku: Bitcoin Mining dan CryptoCurrency Lainnya

Penulis: Dimaz Ankaa Wijaya

Penerbit: Jasakom

Format: cetak